Thông báo sau đại học

Lịch sinh hoạt đầu khóa dành cho học viên cao học khóa tuyển năm 2021

26-12-2021 22:36

THÔNG BÁO
(Lịch sinh hoạt đầu khóa dành cho học viên cao học khóa tuyển năm 2021)

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa đối với học viên cao học khóa tuyển năm 2021 như sau:
  • Thời gian: 18g00 ngày 28/12/2021 (thứ ba)
  • Hình thức: trực tuyến qua kênh Zoom
  • Nội dung buổi sinh hoạt: 
    1. Phổ biến chương trình đào tạo;
    2. Giới thiệu phương thức đào tạo, đăng ký môn học, hướng nghiên cứu của ngành;
    3. Giải đáp thắc mắc nội dung chuyên môn.
Vì hiện tại các bạn chưa được cấp email của Trường nên tạm thời giáo vụ đã gửi thông tin link Zoom buổi sinh hoạt qua email cá nhân. Sau khi được cấp email Trường, học viên bắt buộc sử dụng email học viên (domain: @student.hcmus.edu.vn) khi cần liên hệ hỗ trợ học vụ. 
Nếu học viên chưa nhận được thông tin link Zoom vui lòng liên hệ với giáo vụ qua email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan