Thông báo sau đại học

Thông báo kết quả tuyển thẳng và kết quả phỏng vấn xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ – Kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học tháng 11 năm 2021

24-11-2021 15:24

THÔNG BÁO
Kết quả tuyển thẳng và kết quả phỏng vấn xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ
Kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học tháng 11 năm 2021

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

1/ Kết quả tuyển thẳng đào tạo trình độ thạc sĩ kỳ thi tuyển sinh sau đại học tháng 11/2021:

Căn cứ theo quy chế tuyển sinh bậc thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc Gia TP. HCM, căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển thẳng của Trường ĐH KH TN, ĐHQG-HCM, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo:

2/ Kết quả phỏng vấn xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ kỳ thi tuyển sinh sau đại học tháng 11/2021:

Căn cứ theo quy chế tuyển sinh bậc thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc Gia TP. HCM, căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển của Trường ĐH KH TN, ĐHQG-HCM, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo:

2.1/ Kết quả phỏng vấn (Đính kèm danh sách)

2.2/ Tiêu chuẩn xét trúng tuyển: Ứng viên trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

  • Đạt điểm phỏng vấn: Điểm trung bình phỏng vấn phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
  • Trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu văn bằng, chứng chỉ theo quy định nêu trong thông báo xét tuyển số 755/KHTN-SĐH ngày 20/10/2021 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

2.3/ Các ứng viên chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định thì phải dự thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh bậc thạc sĩ tháng 11/2021.

Thời gian nhận Giấy báo thi môn Tiếng Anh: từ 08g00 đến 16g00 ngày 26/11/2021 và 6g30 đến 7g00 ngày 27/11/2021

3/ Lưu ý: Các ứng viên (tuyển thẳng và xét tuyển) tốt nghiệp đại học từ tháng 3 đến tháng 10/2021 phải nộp bổ sung bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm tốt nghiệp vào ngày làm thủ tục nhập học. Dự kiến ngày nhập học vào tuần thứ 4 của tháng 12 năm 2021.

(hcmus.edu.vn/2021/11/22/thong-bao-ket-qua-tuyen-thang-va-ket-qua-phong-van-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-ky-thi-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-thang-11-nam-2021/)

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan