Thông báo sau đại học

Lịch thi trực tuyến môn Ngoại ngữ 2 (tiếng Pháp) - Lớp cao học Việt Pháp khóa 2020

13-12-2021 12:24

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn lịch thi môn Ngoại ngữ 2 (tiếng Pháp) (GV: Lư Tuấn Nghĩa), lớp cao học Việt Pháp ngành Hệ thống thông tin khóa tuyển năm 2020 như sau:

  1. Thời gian: 18g00, ngày 15/12/2021
  2. Hình thức thi: trực tuyến

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan