Thông báo sau đại học

[SĐH-VP] Lịch học môn Các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao và Phương pháp nghiên cứu khoa học, HK3/20-21

13-12-2021 12:37

THÔNG BÁO

Giáo vụ gửi các bạn lịch học 2 môn tiếp theo của HK3/21-22 lớp Cao học Việt Pháp khóa tuyển 2020 như sau:
  • Thời gian bắt đầu học: tuần 20/12/2021 (tuần sau)
  • Hình thức: trực tuyến qua kênh Zoom
STTMôn họcGiảng viênLịch họcSố Tín chỉSố tiết LTSố tuần học
1Các hệ cơ sở dữ liệu nâng caoTS. Nguyễn Trần Minh Thưthứ 7 (8g30)2246
2Phương pháp nghiên cứu khoa họcPGS. TS Trần Minh Triết
TS. Nguyễn Văn Vũ
thứ tư (18g00)3307.5


Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan