Thông báo sau đại học

DSHV đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt cuối tháng 12/2021

24-11-2021 13:28

THÔNG BÁO

Các bạn học viên đã đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt cuối tháng 12/2021 xem danh sách tại file đính kèm.

Thời gian Seminar tại Bộ môn trước khi ra bảo vệ: 24/11 - 1/12/2021. Thông tin buổi Seminar sẽ được gửi qua email của các bạn.

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DSHV-dang-ky-bao-ve-luan-van-ThS-dot-thang-12-2021.pdf Document 144,4 KB

Các tin liên quan