Thông báo sau đại học

Thông báo học bổng MEXT của JAIST (Nhật Bản) dành cho Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2022

24-12-2021 09:25

THÔNG BÁO

(Về thông tin học bổng MEXT của JAIST (Nhật Bản) dành cho Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2022)


Học bổng MEXT 2022 của JAIST là học bổng theo chương trình đặc biệt của chính phủ Nhật cấp cho trường School of Information Science (JAIST) bao gồm tiền học bổng hàng tháng, học phí và vé máy bay hai chiều.

Nội dung của học bổng và các yêu cầu cho các ứng viên học bổng các bạn vui lòng xem chi tiết tại: 
https://www.jaist.ac.jp/english/admissions/application-guide/guide-m-scholarship.html

- Thời gian nộp hồ sơ: 03/01/2022

- Thời gian phỏng vấn (trực tuyến): từ 05/01 đến 07/01/2022

Hồ sơ (file zip) các bạn gửi về:: Professor Le-Minh Nguyen, School of Information Science, JAIST: nguyenml@jaist.ac.jp

Trân trọng,
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan