Thông báo sau đại học

DSHV nhận học bổng năm học 2020-2021 ngành HTTT chương trình liên kết đào tạo giữa ĐHKHTN và Lyon1

06-12-2021 00:00

THÔNG BÁO

Danh sách học viên nhận học bổng năm học 2020-2021  ngành HTTT chương trình liên kết đào tạo giữa ĐHKHTN và Lyon1 dựa trên kết quả phỏng vấn xét tuyển cao nhất.

STT

MSSV

Họ

Tên

Điểm
phỏng vấn

Hạng

1

20C14001

Lê Dương Tuấn

Anh

9

1

2

20C14003

Nguyễn Phúc

Hậu

8.5

2

3

20C14008

Nguyễn Thanh

Toàn

8.5

2

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan