Thông báo sau đại học

Thông báo lịch thi trực tuyến kết thúc môn Xử lý ảnh số – Video số và thị giác máy tính ngành Khoa học máy tính Khóa 30/2020

15-12-2021 08:50

THÔNG BÁO

Lịch thi môn Xử lý ảnh số – Video số và thị giác máy tính Khóa 30

Ngành Khoa học máy tính

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo lịch thi môn Xử lý ảnh số – Video số và thị giác máy tính Khóa 30 ngành Khoa học máy tính như sau:

 1. Lịch thi: 17g50 ngày 28/12/2021

Học viên có mặt tại phòng thi trực tuyến 30 phút trước khi bắt đầu tính giờ làm bài

 1. Hình thức thi: trực tuyến.
 2. Danh sách học viên dự thi: (Xem file đính kèm)
 3. Học viên bắt buộc sử dụng email do Nhà trường cung cấp để đăng nhập phần mềm thi trực tuyến. Các trường hợp không sử dụng email do Nhà trường cung cấp sẽ không được vào phòng thi trực tuyến.
 4. Kích hoạt tài khoản email học viên do Trường cấp:
 • Học viên đang sử dụng email do Nhà trường cấp từ đầu khóa học thì không cần kích hoạt lại tài khoản.
 • Học viên chưa dùng email do Nhà trường cung cấp thì đăng nhập và kích hoạt tài khoản email theo quy định của Nhà trường như sau:
 • Địa chỉ email cấp cho học viên dạng: mahv@student.hcmus.edu.vn
 • Kích hoạt và sử dụng địa chỉ email theo hướng dẫn từ đường link:

https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/124-cong-tac-sinh-vien/thong-tin-danh-cho-tan-sinh-vien/3375-thong-bao-ve-viec-trien-khai-email-sinh-vien-khoa-2020?Itemid=437

 • Trong quá trình sử dụng email nếu học viên không đăng nhập vào email được (quên password) thì học viên dùng email cá nhân gửi về phòng Công tác sinh viên (congtacsinhvien@hcmus.edu.vn) để hỗ trợ:
 • Tiêu đề: “Xin cấp lại mật khẩu email”
 • Đính kèm ảnh CMND/CCCD + ảnh thẻ học viên
 1. Đăng nhập vào hệ thống Moodle sau khi kích hoạt tài khoản:

Học viên đăng nhập vào Moodle trường để thi trực tuyến bằng cách:

 • Bước 1: truy cập vào đường link: https://courses.hcmus.edu.vn
 • Bước 2: Click chọn biểu tượng Microsoft ở trang đăng nhập
 • Bước 3: Nhập username là địa chỉ email (mahv@student.hcmus.edu.vn)
 • Bước 4: Nhập password là password của địa chỉ email vừa mới nhập.
 1. Hướng dẫn thi trc tuyến: (Xem file đính kèm)
 2. Thông tin liên hệ hỗ trợ thi trực tuyến:

(https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/12/14/thong-bao-lich-thi-ket-thuc-mon-xu-ly-anh-so-video-so-va-thi-giac-may-tinh-nganh-khoa-hoc-may-tinh-khoa-30-2020/)

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan