Thông báo sau đại học

Mời tham dự lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 12/2021

23-12-2021 15:06

THÔNG BÁO

Thân mời các bạn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các khóa đang học tập tại Khoa CNTT đến tham dự buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin và Khoa học máy tính đợt cuối tháng 12/2021 với các thông tin như sau:

1. Hội đồng Khoa học máy tính 1: 8g00 ngày 26/12/2021 (chủ nhật), phòng I.41 (toà nhà I, lầu 4);

2. Hội đồng Hệ thống thông tin: 8g00 ngày 26/12/2021 (chủ nhật), phòng I.42 (toà nhà I, lầu 4);

3. Hội đồng Khoa học máy tính 2: 13g30 ngày 29/12/2021 (thứ tư), phòng I.41 (toà nhà I, lầu 4).

Danh sách đề tài bảo vệ các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DSHV-bao-ve-dot-cuoi-thang-12-2021.pdf Document 138,5 KB

Các tin liên quan