Thông báo chung

Khai mạc đợt đánh giá chương trình đào tạo lần thứ 231 theo tiêu chuẩn AUN-QA

05-09-2021 20:14

Từ ngày 06 - 10/09/2021, Chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM) sẽ tiến hành đợt đánh giá chương trình đào tạo bậc Đại học chính thức theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA bằng hình thức trực tuyến.

Trong thời gian này Đoàn đánh giá ngoài sẽ thực hiện các nội dung nhằm đánh giá về cơ sở vật chất, chương trình đào tạo đồng thời phỏng vấn, trao đổi với các đối tượng có liên quan như Ban chủ nhiệm, cán bộ hỗ trợ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp qua các phiên làm việc khác nhau.

Chúc đợt đánh giá diễn ra thành công tốt đẹp!

Các tin liên quan