Thông báo chung

Chương trình ASEAN-Korea Youth Summit 2021

01-06-2021 09:17

Chương trình ASEAN-Korea Youth Summit 2021, do Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc (MOGEF); Hội đường Quốc gia của các tổ chức thanh niên tại Hàn Quốc (NCYOK) và Ban Thư ký AUN. 

1. Thông tin chương trình: 
Chương trình tập trung 100 sinh viên đại diện cho các nước thành viên ASEAN và Hàn Quốc nhằm thảo luận các chính sách, cơ chế và phương tiện hoạt động của hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc chủ đề “Hòa nhập và Hội nhập vì Cộng đồng ASEAN – Hàn Quốc”. Sinh viên tham dự đầy đủ tất cả các hoạt động trong chương trình sẽ được nhận chứng nhận tham gia.
2. Thời gian:
- Các hoạt động trước chương trình: 03, 08, 20, 29/7 và 04/8/2021;  
- Hội nghị chính thức: từ ngày 10/8 đến 13/8/2021.

3. Địa điểm: Nhà Điều hành ĐHQG-HCM (từ ngày 10/8 đến 13/8/2021)

4. Hình thức: Trực tuyến

5. Hỗ trợ từ BTC: Chỗ ở (đối với sinh viên có nguyện vọng), bữa ăn, phương tiện di chuyển và các trang thiết bị liên quan trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

6. Tiêu chí lựa chọn:
- Thanh niên từ các nước thành viên ASEAN;
- Độ tuổi từ 18-24, có kiến thức, đam mê thảo luận các chủ đề liên quan đến chương trình.
- Trình độ tiếng Anh tốt;
- Phải đảm bảo tham dự tất cả các hoạt động trong chương trình;
- Có kinh nghiệm làm việc hoặc hoạt động liên quan đến chủ đề thảo luận.

7. Hồ sơ:
- Đơn đăng ký tham gia chương trình (mẫu đính kèm);
- 02 ảnh 4x6;
- Giấy xác nhận đang là sinh viên của trường (bảng tiếng Anh0;
- Thư giới thiệu.

8. Quy trình nộp hồ sơ:
Nộp hồ sơ bản giấy đến P.QHĐN (F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5); đồng thời gửi bản mềm đến địa chỉ internationalrelations@hcmus.edu.vn trước 16:00 ngày 10/6/2021

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Application-for-ASEAN-Participants.docx Document 160,37 KB

Các tin liên quan