Thông báo chung

Thông báo v/v tổ chức dạy - học trực tuyến cho sinh viên từ ngày 10/5

07-05-2021 14:31

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM và trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Khoa Công nghệ Thông tin sẽ triển khai dạy - học theo hình thức trực tuyến cho các lớp thuộc các chương trình, bậc đào tạo của Khoa bao gồm: Cao đẳng, Đại học (Chương trình chuẩn, Cử nhân tài năng, Hoàn chỉnh Đại học), Sau đại học.

Hình thức dạy - học trực tuyến sẽ được áp dụng từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Các buổi học trực tuyến được tổ chức theo thời khóa biểu đã triển khai. Sinh viên chú ý theo dõi thông tin qua email sinh viên và moodle môn học. 
Lưu ý:

  • Các lớp của Chương trình đề án đang trong giai đoạn thi cuối kỳ vẫn áp dụng hình thức thi trực tiếp. Sinh viên lưu ý tuân thủ quy tắc 5K để phòng tránh dịch bệnh. 
  • Đối với chương trình Chuẩn, Cử nhân tài năng, sinh viên theo dõi thông báo của Phòng Đào tạo về hình thức học các môn chung. 
Liên kết sau chứa thông tin hướng dẫn sử dụng Moodle và công cụ Zoom dành cho Sinh viên tham gia các hoạt động học trực tuyến:
https://courses.fit.hcmus.edu.vn/faq/index.php?action=show&cat=2

Mọi thắc mắc, khó khăn liên quan vui lòng liên hệ Bp. Giáo vụ (giaovu@fit.hcmus.edu.vn) hoặc Bp. Trợ lý sinh viên (tlsv@fit.hcmus.edu.vn)  để được hỗ trợ. 
Hotline: 0938 756200

ID meeting hỗ trợ: 393-875-6200


Bp. TLSV

Các tin liên quan