Thông báo chung

V/v siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

21-06-2021 09:19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến sinh viên, học viên các nội dung sau:

1- Tất cả sinh viên, học viên đang thực hiện khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp tại các PTN KHÔNG được đến trường hay phòng thí nghiệm cho đến khi có thông báo mới;

2- Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin (I53) sẽ tiếp tục tạm ngưng tiếp khách.

Trong thời gian này, sinh viên có thể liên hệ qua các kênh thông tin sau:
Meeting ID: 393-875-6200

Bp. Giáo vụ:
- Cao đẳng, Đại học (Chương trình chuẩn, Cử nhân tài năng, Hoàn chỉnh Đại học): giaovu@fit.hcmus.edu.vn 
- Chương trình Chất lượng cao: giaovu.clc@fit.hcmus.edu.vn 
- Chương trình Việt Pháp: ctvp.giaovu@fit.hcmus.edu.vn
- Chương trình Tiên tiến: giaovu@apcs.vn 

Bp. Trợ lý sinh viên:
- Chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt Pháp: ctdb@hcmus.edu.vn
- Cao đẳng, Đại học (Chương trình chuẩn, Cử nhân tài năng): tlsv@@fit.hcmus.edu.vn 

Cố vấn học tập: 
- cvht@fit.hcmus.edu.vn
- Meeting ID: 962 7609 0646; Passcode: 060291

Lưu ý:
  • Hãy cập nhật thường xuyên các thông tin về tình hình dịch trên các kênh báo chí chính thống, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM (HCDC) và các kênh thông báo từ Nhà trường.
  • Vì sức khỏe bản thân và cộng đồng, phải thực hiện nghiêm quy tắc 5K trong phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành, nếu có bất kì vấn đề liên quan đến các ca nghi nhiễm (F0,F1,F2) thì nhanh chóng liên hệ với Nhà trường và cơ quan y tế gần nhất.
Bp. TLSV

Các tin liên quan