Thông báo chung

Thông báo v/v văn phòng khoa Công nghệ Thông tin tạm ngưng tiếp sinh viên

31-05-2021 11:36

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin (I53) sẽ tạm ngưng tiếp sinh viên từ ngày 31/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này, sinh viên có thể liên hệ qua các kênh thông tin sau:
Meeting ID: 393-875-6200

Bp. Giáo vụ:
- Cao đẳng, Đại học (Chương trình chuẩn, Cử nhân tài năng, Hoàn chỉnh Đại học): giaovu@fit.hcmus.edu.vn 
- Chương trình Chất lượng cao: giaovu.clc@fit.hcmus.edu.vn 
- Chương trình Việt Pháp: ctvp.giaovu@fit.hcmus.edu.vn
- Chương trình Tiên tiến: giaovu@apcs.vn 

Bp. Trợ lý sinh viên:
- Chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt Pháp: ctdb@hcmus.edu.vn
- Cao đẳng, Đại học (Chương trình chuẩn, Cử nhân tài năng): tlsv@@fit.hcmus.edu.vn 

Cố vấn học tập: 
- cvht@fit.hcmus.edu.vn
- Meeting ID: 962 7609 0646; Passcode: 060291

Lưu ý: 
  • Đề nghị tất cả người học tuân thủ các yêu cầu về giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND TP. HCM. 
  • Tất cả người học thực đầy đủ khảo sát y tế theo nội dung trong thông báo số 43/TB-CTSV ngày 28/5/2021: https://forms.office.com/r/gSY5xMKQWb  (Đối với sinh viên đã thực hiện thì bỏ qua mục này)
  • Cập nhật thường xuyên các thông tin về tình hình dịch trên các kênh báo chí chính thống, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM (HCDC) và các kênh thông báo từ Nhà trường, đồng thời phải thực hiện nghiêm quy tắc 5K trong phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành, nếu có bất kì vấn đề liên quan đến các ca nghi nhiễm (F0,F1,F2) thì nhanh chóng liên hệ với Nhà trường và cơ quan y tế gần nhất.

Bp. TLSV

Các tin liên quan