Thông báo chung

Thông báo về việc nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5 năm 2021

20-04-2021 11:13

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5 năm 2021)

Căn cứ theo thông báo số 90/TB-KHTN-ĐT, sinh viên bậc Cao đẳng và Đại học hệ chính quy các chương trình (Đại trà, Tài năng, Tiên tiến, Việt Pháp, Chất lượng cao, Liên thông đại học) nghỉ học trong các ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2021 như sau:
  • Lễ Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ 01 ngày, vào ngày thứ 4 - 21/4/2021.
  • Lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5: nghỉ 04 ngày, từ ngày thứ 6 - 30/4/2021 đến ngày thứ 2 - 03/5/2021.

Ghi chú: Giảng viên sẽ sắp xếp dạy bù của các ngày nghỉ lễ như trên cho sinh viên theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học.

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Nghi-le-2021_SV.pdf Document 581,3 KB

Các tin liên quan