Thông báo chung

Kế hoạch giảng dạy và học tập đối với sinh viên các khóa tuyển 2020 trở về trước bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy các chương trình trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

30-08-2021 16:16

THÔNG BÁO

(Về kế hoạch giảng dạy và học tập đối với sinh viên các khóa tuyển 2020 trở về trước bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy các chương trình trong học kỳ 1 năm học 2021-2022)

BP Giáo vụ chuyển thông báo của phòng đào tạo về kế hoạch giảng dạy và học tập đối với sinh viên các khóa tuyển 2020 trở về trước bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy các chương trình (Đại trà, Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt – Pháp) trong học kỳ 1 năm học 2021-2022, các nội dung cơ bản như sau:
  1. Hình thức giảng dạy đối với học phần Lý thuyết: áp dụng hình thức giảng dạy trực tuyến từ đầu học kỳ cho đến khi có thông báo mới.
  2. Hình thức tổ chức thi giữa học kỳ và cuối học kỳ 1/2021-2022
    1.  Tổ chức thi giữa học kỳ: với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, Trường sẽ không tổ chức thi giữa kỳ tập trung như hằng năm, điểm thi giữa kỳ sẽ do giảng viên quyết định hình thức đánh giá.  
    2. Tổ chức thi cuối học kỳ: trong trường hợp bất khả kháng, sinh viên vẫn chưa được phép đến Trường sau khi kết thúc học kỳ 1/2021-2022, có khả năng phần lớn Trường sẽ tổ chức thi theo hình thức online. Tùy vào điều kiện thực tế, Trường sẽ có thêm hướng áp dụng hình thức thi cuối kỳ khác nhằm giảm thời gian trễ tiến độ tốt nghiệp cho sinh viên.
  3. Sinh viên xem theo thời khóa biểu của HK1/2021-2022 khi thực hiện đăng ký học phần. Ngày bắt đầu học khóa 2020 trở về trước: 13/9/2021
  4. Đối với việc tổ chức thi cuối học kỳ 2/2020-2021: Sinh viên không tham gia dự thi theo hình thức trực tuyến (online) cuối học kỳ 2/2020-2021 vừa qua sẽ theo dõi thông báo về kế hoạch tổ chức thi của học kỳ này trong thời gian tới trên trang website của Phòng Khảo thí & ĐBCL của Trường ĐH KHTN.

Nội dung chi tiết sinh viên xem trong file đính kèm.


GIÁO VỤ KHOA CNTTTập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 KH-GD&HT-HK1_2021-2022.TBSV.pdf Document 418,75 KB

Các tin liên quan