Thông báo hệ chính quy

[CQ] DSSV nộp đơn đăng ký bảo vệ/ huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 (bảo vệ tháng 7/2021)

28-05-2021 03:40

THÔNG BÁO

(DSSV nộp đơn đăng ký bảo vệ/ huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 (bảo vệ tháng 7/2021))

Các bạn xem DSSV nộp đơn đăng ký bảo vệ/ huỷ bảo vệ đề tài Khoá luận/ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp đợt 2 (bảo vệ tháng 7/2021) trong file đính kèm.

Lưu ý:
  • Kiểm tra kỹ các thông tin, nếu có sai sót liên hệ giáo vụ qua email để được cập nhật.
  • Các đề tài ở ô Ghi chú nếu để trống mặc định là các đề tài sẽ bảo vệ ở tháng 7/2021. Các đề tài tô đỏ là chưa nộp đơn đăng ký bảo vệ/ hủy bảo vệ hoặc có đăng ký bảo vệ qua email nhưng GVHD chưa xác nhận.
  • SV chưa đăng ký bảo vệ/ huỷ bảo vệ phải gửi email đăng ký trước 9g00, sáng thứ 2 (31/5/2021). Sau thời gian này, nếu chưa nhận được đăng ký qua email, giáo vụ sẽ cập nhật tình trạng huỷ bảo vệ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DSSV_DK_bao-ve_KL_K2017_ĐỢT_2_7-2021.pdf Document 847,96 KB

Các tin liên quan