Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thay đổi quy trình nộp đơn đăng ký bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 (bảo vệ tháng 7/2021)

21-05-2021 10:35

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên về việc thay đổi quy trình nộp đơn đăng ký bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 (bảo vệ tháng 7/2021), thực hiện như sau:

1. Đại diện nhóm sinh viên gửi email cho Giảng viên hướng dẫn (GVHD) về việc đăng ký bảo vệ/ Hủy bảo vệ đề tài tốt nghiệp đã đăng ký thực hiện ở Đợt 2 của Khóa 2017 đến hết ngày 25/05/2021 (Thứ 3). 

  • Tiêu đề email: CQ_K17_D2_DON DANG KY BAO VE [KLTN/DATN/TTTN]

Ví dụ:  CQ_K17_D2_DON DANG KY BAO VE KLTN 

     CQ_K17_D2_DON DANG KY BAO VE DATN

     CQ_K17_D2_DON DANG KY BAO VE TTTN

  • Email CC cho các sinh viên khác cùng nhóm và BP. Giáo vụ (giaovu@fit.hcmus.edu.vn).
  • Nội dung email trình bày về việc xin GVHD xác nhận cho phép (nhóm) sinh viên được bảo vệ/ hủy bảo vệ đề tài tốt nghiệp: tên đề tài, danh sách SV thực hiện, BM đăng ký bảo vệ.
  • Đính kèm đơn đăng ký bảo vệ/ Hủy bảo vệ (chưa có chữ ký của sinh viên và GVHD)
  • Tên đề tài nếu có thay đổi cũng đề cập trong nội dung email và đơn đính kèm.
  •  BP. Giáo vụ chỉ ghi nhận các đề tài sẽ bảo vệ đợt tháng 7/2021 khi đúng yêu cầu tiêu đề email, đầy đủ thông tin như trên và có GVHD xác nhận qua email. 
2. Đại diện nhóm sinh viên thực hiện điền thông tin vào form Đăng ký bảo vệ/ hủy bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN K2017-D2

3. Thời gian nộp đơn chính thức có chữ ký đầy đủ của nhóm sinh viên và GVHD giáo vụ sẽ thông báo sau.

Lưu ý:
 • Thực hiện đúng và đủ các yêu cầu theo nội dung trên.  
 • Những đề tài không hoàn thành kịp tiến độ ra bảo vệ (07/2021), phải gửi email đăng ký HỦY (mẫu D35) đính kèm biên lai đóng học phí. 

---
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DSSV_DK_ThucHien_KL_K2017_ĐỢT_2_7-2021_SV.pdf Document 509,21 KB

Các tin liên quan