Thông báo sau đại học

Thông báo về việc thu học phí đợt 2 năm 1 ngành Hệ thống thông tin – Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Bernard Lyon 1

28-04-2021 04:54

THÔNG BÁO

(Về việc thu học phí đợt 2 năm 1 ngành Hệ thống thông tin – Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Bernard Lyon 1)

Thời gian đóng học phí: từ ngày 10/5/2021 đến ngày 21/5/2021.

Học phí thu đợt 2: 32.000.000đ (ba mươi hai triệu đồng).

Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính (phòng B01), trường ĐH Khoa học Tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5).

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TB-thu-hoc-phi-dot-2-nam-1.pdf Document 403,77 KB

Các tin liên quan