Thông báo sau đại học

Thông báo lịch thi lại giữa kỳ, cuối kỳ môn Triết dành cho học viên sau đại học khóa tháng 8/2020 (cập nhật phòng thi)

18-03-2021 08:38

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA KỲ, CUỐI KỲ MÔN TRIẾT – LẦN 2

Chương trình dành cho học viên sau đại học

Khóa học từ ngày: 03/8/2020 – 11/9/2020

1. Ngày thi:

– Giữa kỳ: 13g30, ngày 19/3/2021

– Cuối kỳ: 15g00, ngày 19/3/2021

2. Giờ thi: học viên có mặt tại phòng thi ít nhất 15 phút trước giờ thi.

3. Phòng thi: F205B

4. Danh sách học viên thi lần 2: Xem file đính kèm

Học viên phải xuất trình thẻ học viên hay CMND cho cán bộ coi thi khi vào phòng thi.

(https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/03/16/thong-bao-lich-thi-lai-giua-ky-cuoi-ky-mon-triet-danh-cho-hoc-vien-sau-dai-hoc-khoa-thang-8-2020/)

-----
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan