Thông báo sau đại học

Thông báo kế hoạch tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học năm 2021

10-03-2021 10:31

THÔNG BÁO

(Kế hoạch tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học năm 2021:)


---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TB-ke-hoach-to-chuc-thi-DGNLTA-2021.pdf Document 658,32 KB

Các tin liên quan