Thông báo sau đại học

TKB các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 – đợt 1

12-03-2021 16:39

THÔNG BÁO

(TKB các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 – đợt 1)

NgànhLịch học
Môn Cơ bảnMôn cơ sở
Khoa học máy tính

Toán rời rạc (45 tiết)
Khai giảng: ngày 13/3/2021
Lịch học:
Thứ Bảy: 8g00 - 11g30
Thứ Bảy: 13g30 - 16g30

Phòng: Giảng đường 2

Tin học cơ sở (30 tiết)
Khai giảng: ngày 14/3/2021
Lịch học: chủ nhật: 8g00 - 11g00, phòng F301
Hệ thống thông tin

Toán rời rạc (45 tiết)
Khai giảng: 8g00 thứ Bảy, ngày 13/3/2021
Thứ Bảy: 8g00 - 11g30
Thứ Bảy: 13g30 - 16g30

Phòng: Giảng đường 2

Tin học cơ sở cho hệ thống thông tin (30 tiết), gồm 2 phần
Phần Kỹ thuật lập trình và cấu trúc dữ liệu (10tiết):
chủ nhật, 8g00 - 11g00, phòng F301 (chỉ học 2 ngày 14/3/2021 và 21/3/2021)


Phần Cơ sở dữ liệu (20tiết):
Thứ Ba: 18g00 - 21g00, phòng B37 (học từ 23/3/2021)


-----
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan