Thông báo sau đại học

Thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn Tiếng Anh chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ

11-03-2021 08:54

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn tiếng Anh (chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ theo đề thi tuyển môn tiếng Anh của trường ĐH KH Tự nhiên)

Chi tiết thông báo lớp ôn tập tiếng Anh thi đầu vào đợt 1 năm 2021 tại: https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/03/09/thong-bao-chieu-sinh-lop-on-tap-mon-tieng-anh-chuong-trinh-thi-dau-vao-trinh-do-thac-si-2

 
---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan