Thông báo sau đại học

V/v đăng nhập Website môn học (Moodle) HP1 lớp cao học Khoá 30/2020

01-01-2021 11:20

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học Khoá 30/2020 đăng ký các môn Học phần 1 đã được tạo tài khoản trên trên Website môn học (Moodle), các bạn đăng nhập vào hệ thống Moodle tại: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/ để xem thông tin lớp học. 

Đối với học viên khóa 30, Giáo vụ đã gửi thông tin đăng nhập Moodle đến email của các bạn. Các bạn vui lòng kiểm tra email của mình để xem cách thức đăng nhập.  

Trường hợp các bạn học viên khóa 28 và khóa 29 có tên trong danh sách đăng ký Học phần 1, nhưng chưa có tài khoản vui lòng liên hệ với BP. Giáo vụ Sau đại học (giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan