Thông báo sau đại học

Mời tham dự lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 12/2020

25-12-2020 11:36

THÔNG BÁO

Thân mời các bạn học viên cao học và nghiên cứu sinh các khoá đang học tập tại Khoa CNTT đến tham dự buổi bảo vệ đề tài luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 12/2020 với các thông tin như sau:

1. Hội đồng Công nghệ tri thức: 13g30, thứ 7, ngày 26/12/2020, phòng I.11 (toà nhà I, lầu 1)

2. Hội đồng Hệ thống thông tin: 13g30, thứ 2, ngày 28/12/2020, phòng I.11 (toà nhà I, lầu 1)

3. Hội đồng Khoa học máy tính: 14g00, thứ ba, ngày 29/12/2020, phòng I.12 (toà nhà I, lầu 1) 

4. Hội đồng Thị giác máy tính: 9g00, thứ năm, ngày 31/12/2020, phòng I.12 (toà nhà I, lầu 1) 

Danh sách đề tài bảo vệ các bạn vui lòng xem tại link đính kèm.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DSHV-bao-ve-dot-thang-12_2020.pdf Document 487,62 KB

Các tin liên quan