Thông báo sau đại học

Nghỉ học lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học (HP1 lớp cao học Khóa 30/2020) ngày 27/12/2020

27-12-2020 08:29

THÔNG BÁO

Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học (PGS. TS Vũ Hải Quân), chủ nhật (13g30) sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 27/12/2020 do GV bận công tác đột xuất.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan