Thông báo sau đại học

V/v nộp hồ sơ bảo vệ dành cho học viên cao học bảo vệ đợt cuối tháng 12/2020

07-12-2020 12:48

THÔNG BÁO

Các học viên cao học đã Seminar và được Bộ môn cho phép bảo vệ vui lòng nộp hồ sơ bảo vệ và 05 quyển luận văn bìa mềm tại Văn phòng Khoa (phòng I. 53).
  • Thời gian: từ ngày 9/12 đến 10/12/2020 (sáng từ 8g30-11g30, chiều từ 14g00 đến 16g30)
Các bạn lưu ý: 
  • Nộp đầy đủ hồ sơ bảo vệ.
  • Xem kỹ quy định hình thức trình bày luận văn thạc sĩ và tóm tắt luận văn thạc sĩ trong file đính kèm bên dưới (luận văn bắt buộc phải có trang thông tin tiếng việt và tiếng anh).

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 KHTN--Qui-dinh-hinh-thuc-va-bao-ve-luan-van-thac-si.doc Document 197 KB
2 SDH_DS-hoc-vien-du-dieu-kien-bao-ve-dot-thang-12-2020.pdf Document 191,96 KB

Các tin liên quan