Thông báo sau đại học

Thông báo đăng ký tín chỉ học phần 1 lớp cao học khóa 30/2020

11-12-2020 11:15

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tín chỉ học phần 1 chương trình cao học khóa 30/2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo

Học viên cao học khóa năm 2020 của ngành Hệ thống thông tin và Khoa học học máy tính đã có lịch học các môn được mở trong danh sách đính kèm đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 1.

Thời gian đăng ký: từ ngày 17/12/2020 đến 18/12/2020.

Thời khóa biểu: 

STTTên môn họcGV giảng dạyNgày học
1Máy họcTS. Trần Thái SơnThứ 4 (18g00)
2Trí tuệ nhân tạo nâng caoTS. Nguyễn Ngọc ThảoChủ nhật (8g00)
3Các hệ cơ sở dữ liệu nâng caoTS. Nguyễn Trần Minh ThưThứ 7 (9g00)
4Phương pháp toán cho tin học và giải thuậtPGS.TS Trần Đan ThưThứ 7 (13g30)
5Hệ thống MultimediaPGS.TS Trần Minh TriếtThứ 2 (18g00)
6Phương pháp nghiên cứu khoa họcPGS.TS Vũ Hải QuânChủ nhật (13g30)


Mẫu phiếu đăng ký môn học (Mẫu đính kèm)

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/12/10/thong-bao-dang-ky-tin-chi-hoc-phan-1-lop-cao-hoc-khoa-30-2020/

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan