Thông báo sau đại học

Thông báo đăng ký phương thức đào tạo dành cho các lớp cao học khóa 29/2019

15-12-2020 10:48

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký phương thức đào tạo dành cho các lớp cao học khóa 29/2019

Phòng đào tạo sau đại học thông báo các học viên cao học khóa 29/2019 đăng ký phương thức đào tạo như sau:

 1. Danh mục các ngành đào tạo bậc thạc sĩ khóa 29/2019:

Các học viên cao học lưu ý xem ngành học mở các phương thức đào tạo để đăng ký đúng phương thức học:

Loại chương trình đào tạo:
- Chương trình định hướng nghiên cứu: dưới đây gọi là Phương thức 2 (10 tín chỉ).
- Chương trình định hướng ứng dụng: dưới đây gọi là Phương thức 3 (7 tín chỉ).

STT Mã ngành Tên ngành Loại chương trình
1 8480101 Khoa học máy tính Phương thức 2, 3
2 8480104 Hệ thống thông tin Phương thức 2, 3


 1. Điều kiện đăng ký phương thức:

Học viên được quyền chọn Phương thức đào tạo theo nguyện vọng. Nếu học viên học viên chọn Phương thức 1 phải thỏa các điều kiện sau:

 • Nộp phiếu đăng ký phương thức và cam kết đúng hạn (Mẫu 1)
 • Cam kết đảm bảo thời gian học tập theo hình thức toàn thời gian
 • Có giấy chấp thuận hướng dẫn luận văn của người hướng dẫn (Mẫu 2)
 • Có xác nhận của Bộ môn phụ trách ngành đảm bảo điều kiện nghiên cứu cho học viên (Mẫu 3)
 • Các qui định riêng của từng ngành đào tạo áp dụng cho phương thức 1.

Lưu ý: Trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ, học viên phải là tác giả chính (đứng tên đầu trong nhóm tác giả) của ít nhất 1 bài báo khoa học công bố nội dung hoặc một phần nội dung nghiên cứu của luận văn. Bài báo phải được đăng hoặc chấp nhận đăng trong các Tạp chí, Kỷ yếu khoa học được tính điểm thuộc danh mục do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước qui định (bài báo phải có tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG.HCM là đơn vị chủ quản đầu tiên của HV)

 1. Mẫu đăng ký phương thức đào tạo

– Học viên đăng ký phương thức theo mẫu (Mẫu 1)

– Đối với học viên đăng ký Phương thức 1 ngoài mẫu 1, học viên phải nộp thêm các mẫu 2, mẫu 3 như trên.

 1. Thời hạn đăng ký phương thức: trước 16 giờ ngày 25/12/2020, phòng B08.

Lưu ý:

 • Học viên không được phép đăng ký phương thức đào tạo hộ.
 • Học viên chưa có đề tài có thể đăng ký hướng làm luận văn tại: https://bit.ly/dkdetaik29 

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/12/14/thong-bao-ve-viec-dang-ky-phuong-thuc-dao-tao-danh-cho-cac-lop-cao-hoc-khoa-29-2019/

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan