Thông báo sau đại học

Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh và kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ năm 2020 – đợt 2

10-12-2020 08:44

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020- đợt 2:

 1. Tiêu chí xét tuyển:
  • Điểm phỏng vấn ≥ 7.0 điểm (thang điểm 10)
  • Điểm ngoại ngữ: Đạt yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định trong thông báo tuyển sinh.
 2. Kết quả điểm xét tuyển (xem tại đây)
 • Ứng viên đến trường nhận phiếu báo điểm ngày 15/12/2020. Sau thời hạn này nếu ứng viên không đến nhận, Nhà trường sẽ gửi phiếu báo điểm thi cho ứng viên qua bưu điện theo địa chỉ đã ghi trong hồ sơ dự tuyển.
 1. Giấy triệu tập nhập học: Nghiên cứu sinh (NCS) đã trúng tuyển đến Phòng ĐT Sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển trong ngày 15/12/2020. Sau thời hạn này nếu NCS không đến nhận Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập cho NCS qua bưu điện.
 2. Đăng ký nhập học và nhận quyết định công nhận NCS:
 • Nghiên cứu sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký nhập học tại phòng ĐT Sau đại học vào ngày 17 và 18/12/2020 (trong giờ hành chánh). Các trường hợp không đăng ký nhập học xem như tự hủy kết quả trúng tuyển.
 • Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường ra quyết định công nhận nghiên cứu sinh và tập thể CBHD. Nghiên cứu sinh sẽ nhận quyết định công nhận vào ngày 22/12/2020 tại phòng ĐT Sau đại học (nhận trực tiếp không gửi bưu điện)
 1. Học phí năm thứ 1: 29.250.000đ, NCS đóng trong 2 đợt:
  • Đợt 1: đóng vào ngày nộp đơn nhập học: 14.625.000đ (ngày 17 và 18/12/2020)
  • Đợt 2: đóng vào đầu tháng 10/2021, số tiền: 14.625.000đ

Kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ năm 2020 – đợt 2 như sau:

1. Danh sách ứng viên đăng ký và Kết quả xét duyệt (danh sách đính kèm)

2. Đăng ký nhập học:

Ứng viên nộp phiếu đăng ký nhập học (mẫu đính kèm) tại phòng Đào tạo Sau đại học vào 2 ngày 17 và 18/12/2020 (trong giờ hành chánh). Các trường hợp không đăng ký nhập học xem như tự hủy kết quả xét duyệt.

Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường sẽ thông báo đến Người hướng dẫn để hỗ trợ học tập, nghiên cứu cho ứng viên trong thời gian học dự bị.

3. Học phí:

Mức thu: 2.925.000đ/ tháng. Ứng viên nộp học phí cùng phiếu đăng ký nhập học tại phòng Đào tạo Sau đại học vào ngày 17 và 18/12/2020 (trong giờ hành chánh)

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/12/10/thong-bao-ket-qua-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-nam-2020-dot-2/?fbclid=IwAR0PMyWq3STHDLgZnFQda7FeK0AdxWA8UddKbcgwEHfnZGyZ5_9HHPlZXm0

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/12/10/thong-bao-ket-qua-xet-ho-so-ung-vien-dang-ky-hoc-du-bi-chuong-trinh-tien-si-nam-2020/?fbclid=IwAR2QTi00XP4ZmmBM9WeDYpAh9gMFE3Y_Cq115mMfbICUhNBZ6UqUCs2owKU
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan