Thông báo sau đại học

Thời khóa biểu học phần 1 lớp cao học khóa 30/2020 (bắt đầu học từ tuần 21/12/2020)

21-12-2020 02:29

THÔNG BÁO

(Thời khóa biểu học phần 1 lớp cao học khóa 30/2020)

Thời gian học: bắt đầu 21/12/2020, kết thúc 20/3/2021. Trong đó: tuần 01/02/2021 - 20/02/2021: Nghỉ Tết Nguyên Đán. Tuần lễ từ 29/3/2021 đến 09/4/2021: thi kết thúc học phần.

STTTên môn họcGV giảng dạyNgày họcPhòng học
1Máy họcTS. Trần Thái SơnThứ 4 (18g00)I23
2Trí tuệ nhân tạo nâng caoTS. Nguyễn Ngọc ThảoChủ nhật (8g00)I23
3Các hệ cơ sở dữ liệu nâng caoTS. Nguyễn Trần Minh ThưThứ 7 (9g00)B11A
4Phương pháp toán cho tin học và giải thuậtPGS.TS Trần Đan ThưThứ 7 (13g30)C32
5Hệ thống MultimediaPGS.TS Trần Minh TriếtThứ 2 (18g00)I23
6Phương pháp nghiên cứu khoa họcPGS.TS Vũ Hải QuânChủ nhật (13g30)I23

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan