Thông báo hệ chính quy

Thông báo buổi trao đổi về việc thực hiện và bảo vệ Khóa luận - Thực tập - Đồ án tốt nghiệp 07/2020

14-07-2020 04:37

THÔNG BÁO 

(V/v  buổi trao đổi về việc thực hiện và bảo vệ Khóa luận - Thực tập - Đồ án tốt nghiệp 07/2020)

    Nhằm giúp các bạn sinh viên chuẩn bị tốt cho buổi bảo vệ Khóa luận - Thực tập - Đồ án tốt nghiệp tháng 07/2020; cũng như cung cấp thêm thông tin cho các bạn đang có nguyện vọng thực hiện đề tài tốt nghiệp trong những đợt sau của năm 2021, Khoa CNTT tổ chức Buổi trao đổi về việc thực hiện và bảo vệ Khóa luận - Thực tập - Đồ án tốt nghiệp 07/2020

Thời gian: 13:30, thứ 6 ngày 17 tháng 07 năm 2020

Hình thức: trực tuyến qua Zoom, (id và pass sẽ thông báo qua email) 

Nội dung: 

  • Các tiêu chí đánh giá một đề tài Khóa luận - Thực tập - Đồ án tốt nghiệp
  • Cách thức trình bày báo cáo Khóa luận - Thực tập - Đồ án tốt nghiệp
  • Các nội dung cần trình bày trong báo cáo

Link đăng ký: Form đăng ký tham gia buổi trao đổi ngày 17/7/2020

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan