Thông báo hệ chính quy

Thời gian, địa điểm và hướng dẫn chuẩn bị bảo vệ Đồ án tốt nghiệp tháng 07/2020

14-07-2020 04:50

THÔNG BÁO

(Thời gian, địa điểm và hướng dẫn chuẩn bị bảo vệ Đồ án tốt nghiệp tháng 07/2020)

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên đã nộp đơn đăng ký bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 07/2020 về việc bảo vệ như sau:

  • Hình thức bảo vệ: trình bày sản phẩm (showcase)
  • Thời gian: 8g00 sáng ngày 28/7/2020
  • Địa điểm: C.32, C.42, C.43 Tòa nhà C, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ

Chi tiết hướng dẫn chuẩn bị báo cáo Đồ án tốt nghiệp trong file đính kèm. Nếu có vấn đề cần giải đáp các bạn tham gia chương trình theo thông báo tại link Buổi trao đổi về việc thực hiện và bảo vệ Khóa luận - Thực tập - Đồ án tốt nghiệp 07/2020

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CNTT-Huong-dan-do-an-tot-nghiep-2019.pdf Document 222,43 KB

Các tin liên quan