Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông tin link trực tuyến lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học 17_21 ngày 11/7/2020 thứ 7 (tiết 4-6)

10-07-2020 05:32

THÔNG BÁO

Giáo vụ đã gửi link trực tuyến Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học 17_21 (GVLT: Thầy Vũ Hải Quân), ngày 11/7/2020 thứ 7 (tiết 4-6) đến email sinh viên của các bạn đang học lớp này.

Các bạn vui lòng kiểm tra email để xem thông tin lớp học.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan