Thông báo hệ chính quy

Tổng hợp buổi giới thiệu chuyên ngành ngày 16/7/2020

20-07-2020 11:39

THÔNG BÁO

Sau buổi giới thiệu chuyên ngành ngày 16/7/2020, Bộ phận giáo vụ gửi đến các bạn sinh viên sile trình bày của buổi giới thiệu chuyên ngành và hướng dẫn đăng ký nguyện vọng chuyên ngành đối sinh viên Khoá 2018.

Các bạn có thể xem tại file đính kèm.

Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2020-07-Gioi-thieu-chuyen-nganh-K2018.pdf Document 1515,61 KB
2 2020-07-Phan-chuyen-nganh-K2018.pdf Document 1058,61 KB

Các tin liên quan