Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thứ tự bảo vệ, danh sách giáo viên phản biện, thời gian bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2016 (đợt 2)

15-07-2020 04:52

THÔNG BÁO

(Thứ tự bảo vệ và danh sách Giáo viên phản biện KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2016 đợt 2)

Các bạn SV xem thứ tự bảo vệ, danh sách Giáo viên phản biện, thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp-Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp Khóa 2016 (đợt 2) trong file đính kèm. Địa điểm bảo vệ Giáo vụ sẽ cập nhật ngay khi có thông tin.

Lưu ý:
  • Các bạn SV cần liên hệ với giáo viên phản biện trước thời gian ra bảo vệ.
  • Thời gian nộp cuốn trước bảo vệ là ngày 20/7/2020. Hình thức nộp giáo vụ sẽ thông báo sau.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ---Thu-tu-baove--DoAnTN_-K2016-dot-2.pdf Document 522,8 KB
2 CQ---Thu-tu-baove--KhoaLuan&Thuctap-K2016-dot-2.pdf Document 571,72 KB

Các tin liên quan