Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo tổ chức dạy - học trực tuyến cho sinh viên lớp 18HCB-HK3 và 19HCB-HK1

27-03-2020 11:26

Sinh viên hệ HCDH xem thông báo tổ chức dạy-học trực tuyến cho SV HK2 năm học 2019-2020 tại link sau:

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=292&newsid=12946

Tóm tắt nội dung chính:

Các lớp 18HCB và 19HCB sẽ học tiếp từ ngày 06/4/2020 (Thứ hai) (chung với ngày bắt đầu HK2 của hệ CQ).

Hình thức dạy - học trực tuyến sẽ được áp dụng từ đầu học kỳ 2 này cho đến khi Nhà trường quyết định cho sinh viên quay trở lại học trực tiếp chính thức. Các buổi học trực tuyến được tổ chức theo thời khóa biểu đã được thông báo. 

  • Nhằm tiếp cận ý kiến sinh viên và hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, các bạn vui lòng thực hiện khảo sát tại moodle (đăng nhập moodle -> vào mục Thăm dò sinh viên về việc triển khai hình thức dạy-học trực tuyến) 
  • Thời gian khảo sát: đến 12g trưa ngày 27/03/2020 (Thứ sáu).
  • Đồng thời, Khoa sẽ tổ chức chương trình livestream giải đáp thắc mắc cho sinh viên vào 9g30 ngày 28/03/2020 cho tất cả sinh viên.
Các vấn đề khó khăn, ý kiến cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với Bộ phận Giáo vụ (giaovu@fit.hcmus.edu.vn) hoặc bộ phận Trợ lý sinh viên (tlsv@fit.hcmus.edu.vn).

Giáo vụ Khoa


Các tin liên quan