Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thời khóa biểu Lý thuyết + Thực hành lớp 19HCB-HK1

02-01-2020 03:26

Thông báo

Sinh viên lớp 19HCB xem TKB lý thuyết và thực hành HK1 và qui định về thực hành hình thức 2 trong các file đính kèm.

Giáo vụ Khoa

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 QÐ-HINH-THUC-TH-2-HCDH.pdf Document 85,89 KB
2 TKB-19HCB_HK1_HK2_19_20.xlsx Document 12,92 KB
3 TKB-thuc-hanh-19HCB-HK1-cap-nhat.pdf Document 396,98 KB

Các tin liên quan