Thông báo hệ hoàn chỉnh

DS đề tài khóa luận tốt nghiệp lớp 18HCB và các thông báo liên quan

03-02-2020 03:04

Sinh viên lớp 18HCB xem DS đề tài KLTN trong file đính kèm. Một số mốc thời gian liên quan dự kiến như sau:

1. Nộp đơn xin hủy KLTN (nếu không thể tiếp tục thực hiện KLTN): trước ngày 10/2/2020 (nộp tại VPKCNTT - I53 - cô Hoa)

2. Thông báo DS bảo vệ, GV phản biện: 24/6/2020

3. Nộp cuốn trước bảo vệ: 8/7/2020 (nộp tại BM CNPM và KHMT)

4. Phản biện đề tài KLTN: 13-17/7/2020

5. Hướng dẫn tổ chức bảo vệ KLTN: 20-21/7/2020

6. Thời gian bảo vệ dự kiến: 23-24/7/2020

7. Nộp KLTN chính thức sau bảo vệ: 30/7/2020 (nộp tại BM CNPM và KHMT)

Giáo vụ Khoa

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 18HCB-DS-de-tai-KLTN-CN-KHMT.pdf Document 364,06 KB
2 18HCB-DS-de-tai-KLTN-CN-KTPM.pdf Document 174,18 KB
3 QuidinhtrinhbayKLTN-HCDH-new.doc Document 134,5 KB

Các tin liên quan