Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo v/v nghỉ học hệ HCDH do tình hình phức tạp của dịch nCoV

07-02-2020 11:58

Trước tình hình phức tạp của dịch nCoV, Ban Chỉ Đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (2019-nCoV) của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến toàn thể người học trong nhà trường được nghỉ học đến 16/2/2020. Thời gian bắt đầu học lại từ 17/2/2020.

Thông tin chi tiết:

https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/80-tin-hoat-dong/2820-thong-bao-thay-doi-lich-hoc-do-tinh-hinh-phuc-tap-cua-dich-ncov?Itemid=437


Giáo vụ hệ HCĐH


Các tin liên quan