Thông báo hệ hoàn chỉnh

Danh sách buộc thôi học từ HK1 2019-2020

27-12-2019 12:02


Thông báo

Phòng Đào tạo thông báo danh sách buộc thôi học hệ Hoàn chỉnh ĐH từ HK1/2019-2020 (file đính kèm). Sinh viên khiếu nại hoặc xin học lại đến phòng đào tạo làm thủ tục từ 30/12/2019 - 10/01/2019 (trong giờ hành chánh).


Giáo vụ Khoa

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Danh-sach-SV-bi-buoc-thoi-hoc-tu-HK1_2019_2020_LienThong.pdf Document 144,92 KB

Các tin liên quan