Bảng vàng thành tích

Update-BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH - HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2016 - 2017

04-10-2017 11:07

 

           
   

BẢNG VÀNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ CAO ĐẲNG

 
   

NĂM HỌC 2016 – 2017

 
           
 

KHÓA

MSSV

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM TB

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT KHÓA

 
 

2015

1560183

Trương Châu Hiền

8,84

 
 

2016

1660637

Phan Thị Như Trang

8,96

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 10 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2015

 
 

2015

1560520

Võ Doãn Thành

8,50

 
 

1560633

Đoàn Minh Tuấn

8,45

 
 

1560198

Trần Đình Hoàng

8,37

 
 

1560048

Dương Dũ Bân

8,28

 
 

1560342

Đỗ Trần Khánh My

8,12

 
 

1560601

Trần Thị Diễm Trân

8,12

 
 

1560431

DĐỗ Duy Phương

8,06

 
 

1560538

Võ Như Thiết

8,03

 
 

1560678

Nguyễn Hoàng Vinh

8,00

 
 

1560056

Nguyễn Chí Bồng

7,96

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 10 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2016

 
 

2016

1660197

Hồ Trung Hiếu

8,50

 
 

1660125

Phạm Quan Tiến Dũng

8,47

 
 

1660538

Võ Xuân Thái

8,42

 
 

1660532

Đỗ Duy Tân

8,39

 
 

1660044

Lê Vũ Bảo

8,35

 
 

1660712

Huỳnh Xuân Viên

8,29

 
 

1660590

Nguyễn Hoàng Anh Thư

8,29

 
 

1660459

Trần Thị Bích Phương

8,18

 
 

1660745

Trần Quốc Vương

8,15

 
 

1660330

Lâm Thành Long

8,13

 
           

Các tin liên quan