Bảng vàng thành tích

Update-BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH - HỆ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017

03-10-2017 00:00

 

       

BẢNG VÀNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ ĐẠI HỌC

NĂM HỌC 2016 – 2017

       

HỆ ĐÀO TẠO

MSSV

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM TB

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT CẢ KHOA

Hệ Cử nhân tài năng

1612838

Vũ Lê Thế Anh

9,47

Hệ Đại học chính quy

1412652

Phạm Đình Vương

9,46

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 5 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2014

Hệ Cử nhân tài năng

1412449

Lê Bá Quý

9,29

1412673

Đỗ Trọng Lễ

9,26

1412314

Bùi Ngọc Minh

9,17

1412171

Trần Phước Hiền

8,99

1412531

Huỳnh Hanh Thông

8,91

Hệ Đại học chính quy

1412050

Nguyễn Xuân Bình

9,29

1412454

Thái Thanh Sang

9,25

1412630

Đỗ Khánh Long Trường

9,2

1412593

Đỗ Thanh Trúc

9,13

1412335

Nguyễn Ngọc Phương Nam

9,03

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 5 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2015

Hệ Cử nhân tài năng

1512679

Tôn Thất Vĩnh

8,69

1512205

Nguyễn Văn Quang Huy

8,7

1512595

Nguyễn Hải Triều

8,39

1512525

Trần Quang Thắng

8,36

1512600

Phan Hồng Hạnh Trinh

8,36

Hệ Đại học chính quy

1512614

Nguyễn Lý Phước Trung

8,5

1512209

Phạm Quốc Huy

8,47

1512515

Võ Sỹ Liên Thành

8,45

1512026

Lương Thái Bảo

8,33

1512389

Trương Thành Nhơn

8,32

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 5 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2016

Hệ Cử nhân tài năng

1612543

Phạm Anh Quốc

9,38

1612864

Vương Hy

9,36

1612343

Nguyễn Bữu Lộc

9,26

1612521

Trang Trung Hoàng Phúc

9,26

1612224

Hồ Minh Huấn

9,18

Hệ Đại học chính quy

1612422

Trịnh Quang Nghĩa

9,25

1612362

Trần Văn Lượn

9,04

1612586

Trương Hoài Tâm

8,82

1612557

Lê Hoàng Sang

8,72

1612498

Phan Quốc Phong

8,71

       

 

   
     

 

Các tin liên quan