Bảng vàng thành tích

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỆ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015

22-10-2015 10:23

 

BẢNG VÀNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NĂM HỌC 2014 – 2015

       

HỆ ĐÀO TẠO

MSSV

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM TB

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT CẢ KHOA

Hệ Cử nhân tài năng

1212223

Nguyễn Đình Luận

9,39

Hệ Đại học chính quy

1212505

Nguyễn Long Uy

9,19

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 5 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2012

Hệ Cử nhân tài năng

1212539

Chiêm Duy Bảo

9,12

1212494

Lê Thanh Tùng

8,89

1212365

Trần Ngọc Đạt Thành

8,83

1212085

Lê Quang Định

8,8

1212127

Trần Bá Hiển

8,73

Hệ Đại học chính quy

1212025

Nguyễn Xuân Cảnh

9,08

1212056

Trần Anh Duy

8,82

1212533

Hồ Thị Xanh

8,63

1212069

Nguyễn Hoàng Bảo Đại

8,62

1212451

Lương Thành Trung

8,61

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 5 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2013

Hệ Cử nhân tài năng

1312727

Nguyễn Phan Mạnh Hùng

8,79

1312720

Nguyễn Hoàng Khánh Duy

8,61

1312504

Nguyễn Phát Tài

8,58

1312699

Nguyễn Đình An Vinh

8,44

1312186

Đinh Quang Hiếu

8,3

Hệ Đại học chính quy

1312628

Nguyễn Thanh Trí

8,87

1312199

Trần Thuý Hiền

8,72

1312201

Đặng Thí Hiển

8,64

1312333

Hà Mộng Long

8,63

1312523

Võ Ngọc Thanh

8,62

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 5 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2014

Hệ Cử nhân tài năng

1412502

Nguyễn Quốc Thảo

8,88

1412449

Lê Bá Quý

8,83

1412669

Ngô Huỳnh Ngọc Khánh

8,63

1412153

Lê Đình Hân

8,6

1412020

Lương Quốc An

8,59

Hệ Đại học chính quy

1412458

Nguyễn Trường Sinh

9,16

1412421

Phạm Hữu Phước

8,97

1412481

Trần Dương Tâm

8,65

1412480

Nguyễn Quang Thanh Tâm

8,56

1412467

Tiêu Thanh Sơn

8,54

 

Các tin liên quan