Bảng vàng thành tích

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2014 - 2015

16-11-2015 00:00

BẢNG VÀNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ CAO ĐẲNG

NĂM HỌC 2014 - 2015

       

KHÓA ĐÀO TẠO

MSSV

HỌ & TÊN

ĐIỂM TB

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT MỖI KHÓA

 Khóa 2013

1364099

Triệu Uy Tuấn

8,61

 Khóa 2014

1461226

Trần Minh Bảo

8,97

DANH SÁCH SINH VIÊNTHUỘC NHÓM 10 SINH VIÊN CAO NHẤT

KHÓA 2013

1364130

Nguyễn Thị Lan Anh

8,48

1362113

Huỳnh Duy Thức

8,47

1363031

Hà Nguyễn Thái Học

8,41

1364129

Bùi Hoàng Trí

8,23

1362073

Dương Tấn Huỳnh Phong

8,1

1361023

Bùi Quốc Đạt

8,04

1361123

Bùi Thanh Vân

8,01

1364039

Nguyễn Văn Khôi

7,98

1363012

Phan Huỳnh Tuấn Cường

7,96

1361007

Trần Chí Bảo

7,95

KHÓA 2014

1460890

Trần Thị Thiên Thanh

8,94

1460167

Nguyễn Văn Cường

8,88

1461745

Mai Thái Vinh

8,73

1461009

Trần Công Toản

8,62

1461641

Ngô Ngọc Thiện

8,54

1461741

Nguyễn Trương Lê Văn

8,5

1460262

Châu Hoài Đức

8,39

1460636

Huỳnh Trung Nghĩa

8,37

1460165

Nguyễn Quốc Cường

8,37

1460560

Lê Hoàng Luật

8,34

 

 

Các tin liên quan