Bảng vàng thành tích

BẢNG VÀNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2012 – 2013

16-06-2015 00:00

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT CẢ KHOA

Hệ Cử nhân tài năng

1012263 Trần Công Nguyên 9.57

Hệ Đại học Chính quy

1012328 Lê Đức Quang 9.42

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT KHOÁ 2010

Hệ Cử nhân tài năng

1012265 Vũ Khôi Nguyên 9.52
1012506 Lê Minh Trí Tuệ 9.44
1012349 Nguyễn Minh Sang 9.38
1012367 Trần Quang Tánh 9.32
1012549 Trịnh Thị Bình Yên 9.29

Hệ Đại học Chính quy

1012284 Nguyễn Văn Nhương 8.93
1012139 Phạm Quang Hiếu 8.91
1012283 Võ Thị Yến Nhi 8.85
1012409 Nguyễn Hữu Thắng 8.81
1012117 Trần Thị Thu Giang 8.78

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT KHOÁ 2011

Hệ Cử nhân tài năng

1112042 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 8.39
1112087 Phạm Thượng Hải 8.39
1112246 Lê Chí Quyền 8.38
1112056 Nguyễn Thanh Dũng 8.33
1112190 Võ Đình Tuệ Minh 8.28

Hệ Đại học Chính quy

1112328 Phan Dương Tiển 9.05
1112007 Lê Trần Trường An 8.49
1112191 Hồ Nhật Nam 8.4
1112238 Trần Phước Quang 8.24
1112054 Lê Hoàng Dũng 8.15

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT KHOÁ 2012

Hệ Cử nhân tài năng

1212223 Nguyễn Đình Luận 9.19
1212494 Lê Thanh Tùng 8.94
1212539 Chiêm Duy Bảo 8.67
1212185 Phó Ngọc Đăng Khoa 8.52
1212114 Đào Văn Hậu 8.39

Hệ Đại học Chính quy

1212335 Trương Thanh Sơn 9.13
1212025 Nguyễn Xuân Cảnh 8.96
1212139 Trương Thị Ánh Hồng 8.95
1212441 Nguyễn Minh Trí 8.95
1212056 Trần Anh Duy 8.89

Các tin liên quan