Bảng vàng thành tích

BẢNG VÀNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2012 – 2013

17-06-2015 00:00

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT MỖI KHÓA

Khóa 2011

1163060 Đinh Phạm Huy 9.26

Khóa 2012

1265071 Diệp Thái Hòa 9.36

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT KHOÁ 2011

1164058 Huỳnh Dương Minh Luân 9.06
1164097 Phạm Văn Phương 8.79
1161138 Trương Hoàng Tiến 8.79
1164110 Đường Minh Tân 8.64
1162017 Lê Huy Cường 8.56
1162097 Đinh Hoàng Phúc 8.56
1163070 Phạm Quỳnh Kha Lâm 8.47
1163110 Lê Nguyễn Thanh Sơn 8.46
1165100 Nguyễn Thanh Sang 8.45

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT KHOÁ 2012

1261118 Nguyễn Quốc Thái 9.09
1265009 Hoàng Ngọc Hiệp 8.91
1263147 Nguyễn Văn Trọng 8.80
1262120 Cát Vinh Quang 8.63
1264120 Nguyễn Thái Sang 8.34
1265094 Võ Hoài Nam 8.23
1261028 Huỳnh Thanh Phong 8.22
1264093 Nguyễn Ngọc Tố Linh 8.14
1265038 Nguyễn Thị Trí Tuệ 8.08

Các tin liên quan