Bảng vàng thành tích

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỆ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016

30-08-2016 00:00

 

 

BẢNG VÀNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ ĐẠI HỌC

 
 

NĂM HỌC 2015 – 2016

 
           
 

HỆ ĐÀO TẠO

MSSV

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM TB

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT CẢ KHOA

 
 

Hệ Đại học chính quy

1312199

Trần Thuý Hiền

8.95

 
 

Hệ Cử nhân tài năng

1512679

Tôn Thất Vĩnh

9.33

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 5 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2013

 
 

Hệ Cử nhân tài năng

1312504

Nguyễn Phát Tài

9.23

 
 

1312016

Nguyễn Thành An

9.18

 
 

1312194

Trần Chí Hiếu

8.91

 
 

1312186

Đinh Quang Hiếu

8.85

 
 

1312727

Nguyễn Phan Mạnh Hùng

8.82

 
 

Hệ Đại học chính quy

1312276

Nguyễn Phú Kế

8.61

 
 

1312628

Nguyễn Thanh Trí

8.59

 
 

1312084

Nguyễn Đức Duy

8.56

 
 

1312201

Đặng Thí Hiển

8.55

 
 

1312465

Võ Quốc Lê Quân

8.46

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 5 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2014

 
 

Hệ Cử nhân tài năng

1412314

Bùi Ngọc Minh

9.00

 
 

1412020

Lương Quốc An

8.79

 
 

1412449

Lê Bá Quý

8.63

 
 

1412123

Thái Chấn Đạt

8.61

 
 

1412502

Nguyễn Quốc Thảo

8.95

 
 

Hệ Đại học chính quy

1412495

Nguyễn Chí Thành

8.65

 
 

1412335

Nguyễn Ngọc Phương Nam

8.63

 
 

1412050

Nguyễn Xuân Bình

8.57

 
 

1412467

Tiêu Thanh Sơn

8.47

 
 

1412630

Đỗ Khánh Long Tường

8.36

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 5 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2015

 
 

Hệ Cử nhân tài năng

1512203

Nguyễn Quốc Huy

9.17

 
 

1512600

Phan Hồng Hạnh Trinh

9.16

 
 

1512159

Hoàng Trung Hiếu

9.09

 
 

1512406

Nguyễn Vĩnh Phúc

9.03

 
 

1512205

Nguyễn Văn Quang Huy

8.99

 
 

Hệ Đại học chính quy

1512614

Nguyễn Lý Phước Trung

8.84

 
 

1512259

Trần Hữu Khoa

8.74

 
 

1512677

Bùi Phúc Trung Vĩnh

8.71

 
 

1512569

Nguyễn Đình Tiến

8.68

 
 

1512026

Lương Thái Bảo

8.64

 

Các tin liên quan