ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Nghỉ học môn Học máy nâng cao và Các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao (HP1 lớp cao học K32/2022) tuần 26/12/2022

27-12-2022 15:41

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn thông tin về việc nghỉ học các lớp trong Học phần 1 khóa 32/2022 tuần 26/12/2022 như sau:

  • Lớp Các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao (GV: TS. Nguyễn Trần Minh Thư): thứ tư (18g00) nghỉ học 1 buổi ngày 28/12/2022;
  • Lớp Học máy nâng cao (GV: TS. Trần Thái Sơn): lịch học thứ 5 (18g00) nghỉ học 1 buổi ngày 29/12/2022.

Tuần sau các lớp học bình thường theo thời khóa biểu đã thông báo trước đó.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
 Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình ngành Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ Nhân tạo
Tuyển sinh
Tuyển sinh