ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Mời tham dự buổi bảo vê luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Lê Thị Ngọc Thảo

26-12-2022 10:11

THÔNG BÁO
Kính mời Quý Thầy Cô, các bạn nghiên cứu sinh quan tâm tham dự đến tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Lê Thị Ngọc Thảo với các thông tin sau:

  • Tên đề tài: Khai thác đồ thị con trên đồ thị có trọng số
  • Ngành: Khoa học máy tính
  • Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 04/01/2023
  • Địa điểm: Phòng F 102, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
 Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình ngành Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ Nhân tạo
Tuyển sinh
Tuyển sinh